Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 2213645
 18/12/19  Giới thiệu  331
Thực hiện nhiệm vụ của địa phươnơng xây dựng trường lớp đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2, Trường MN Nghĩa Hòa phối hợp với bộ đội Sư 3 Tiểu đoàn 14 tiếp tục làm mới, xây dựng khu vui chơi trải nghiệm cho các cháu.