Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 2213645
 • Nguyễn Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0976685683
  • Email:
   bichlienlv@gmail.com
 • Đồng Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983276733
  • Email:
   maidongthi70@gmai.com
 • Nguyễn Văn Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0383205059
  • Email:
   nguyenninh688@gmail.com