Vài nét khái quát về trường MN Nghĩa Hoà

Trường MN Nghĩa Hòa nằm ở phía bắc huyện Lạng Giang, Trường có diện tích 3.572m2 được Nhà nước công nhận chuẩn giai đoạn 1 năm 2007. Cán bộ giáo viên nhà trường đang phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2 vào tháng 12 năm 2012.

Năm học 2011-2012, toàn trường có 20 cán bộ, giáo viên. Tất cả cán bộ giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Toàn trường có 11 lớp (3 lớp 5 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 2 lớp 3 tuổi và 3 nhóm trẻ 24-36 tháng) với 357 học sinh. Trong đó 5 tuổi là 107 cháu, 4 tuổi là 107 cháu, 3 tuổi 75 cháu và 2 tuổi có 68 cháu.