Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 2213645
 14/12/20  Tin tức Sự kiện  135
Thực hiện Công văn số 522/PGD&ĐT-GDMN của Phòng GD ĐT Lạng Giang ngày 21/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2020-2021.Để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm, cho giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cơ hội cho CBGV các trường được học tập, chia sẻ ...
 13/04/20  Tin tức Sự kiện  323
Thực hiện công văn 319 của Sở GD ĐT Bắc Giang ngày 28/3/2020 về việc triển khai một số nội dung trong những ngày nghỉ dịch NCOVI-19,.....