Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 2213645
 30/10/20  Tin tức Sự kiện  
Quy chế làm việc của trường MN Nghĩa Hòa năm học 2020-2021
 30/10/20  Tin tức Sự kiện  306
Phát huy truyền thống tương thân tương ái, cả nước hướng về miền trung ruột thịt, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, nhường cơm sẻ áo. Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng ủng hộ....
 23/10/20  Tin tức nhà trường  1
Quyết định công khai các khoản thu của Trường MN Nghĩa Hòa 
 23/10/20  Tin tức Sự kiện  2
Lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
 14/10/20  Tin tức nhà trường  208
Trường học là ngôi nhà thứ 2